ұ , ү , ұ Қ, ққ, Ә ққ, , .
ң
 []: қ / .- , 2020.- 128
:
қ - ң і-іі , ққ і, і үі, қ өқ қі. - ө іі қққң, ққң іі. і өііі қң , қ , қ  

 
  ңазмұны
  ДоҒтық №№3
  Адам өміріндөіі доҒтықтың орны №№8
  ДоҒ іздөймін №№14
  ДоҒтық пөн жолдаҒтық ұір мө? №№17
  ДоҒ таұғ қиын ұа әлдө доҒ ұолып қалғ ма? №№18
  Шын доҒтар араҒында ұаҒ пайдаҒын әөздөғ дөіөн ұола ма? №№19
  Көз әөліөн адам доҒ ұола ала ма? №№21
  ДоҒтық дөіөн Ғөз ғана ма? №№23
  Қанша доҒың ұар? №№25
  ДоҒтық - өмір Ғәні №№28
  ДоҒтықты арттырғ жолдары нөмөҒө жақҒы доҒ ұолғдың алғышарттары №№34
  Адамдарды әінәлағдан, орынҒыз рөнжітөтін, әөңілін қалдыратын Ғөз айтғдан ағлақ ұол №№34
  Күлімдөй ұіл №№37
  ДоҒыңа алғыҒ айтып, ұағалай ұіл №№39
  Көңіл ұөл №№40
  ңөйірімді ұол №№43
  Қашанда доҒтарыңның жанында ұол №№44
  Тыңдай ұіл №№45
  Жомарт ұол. Қолың ашық ұолҒын №№48
  Шынайы ұол №№50
  Өзіңді өзіөлөрдөн жоғары Ғанама №№52
  ӨҒөә-өтіріәтөн ағлақ ұол №№54
  Сәлөміңді үзұө №№55
  Көшірімді ұол №№57
  қағыз доҒтықтың портрөті №№61
  ДоҒтықтың жазылмаған заңы - Ғөнімділіә №№68
  ДоҒтық шынайылықты қажөт өтөді №№72
  ДоҒқа шынайы ұолғ дөіөн нө? №№72
  Шынайы доҒ №№73
  Біз доҒымызға шынайымыз ұа? №№74
  ДоҒтық шынайылық арқылы Ғыналады №№84
  Қалай шынайы доҒ ұола аламыз? №№85
  ДоҒты таңдай ұілғ нө үшін маңызды? №№88
  ДоҒтықтың маңыздылығы №№104
  ДоҒтың түрлөрі №№108
  ДоҒтық іүл Ғөәілді №№113
  ДоҒтық жайлы қызықты мәлімөттөр №№119
  ДоҒтық жайлы афоризмдөр №№121
  Қорытынды №№123

 

 . 
                      
    .   
    .   


© 2021 ң і іі қ ( ).
BookScan.

Top.Mail.Ru
Top.Mail.Ru