Обложка
 
Сатершинов Б.
Ислам фобиясы жэне стереотиптер. Монография
 [текст] / ҚР БГМ FK Философия, саясаттану және дінтану институты.- Алматы, 2014.- 158
Ключевые слова: ислам, пособие, Қазастан
Монографияда дүниетанымдық дискурстық сана ретіндегі ислам фобиясы және мұсылмандарға қатысты стереотиптер зерттеледі. Жалпы діни дүниетаным мен исламдық дүниетаным сәйкесінше дінтанулық және исламтанулық қырынан талданады  

Оглавление 
  МАЗМҰНЫ
 
Кіріспе
4
 
1 Діни дүниетанымды зерттеудің әдiснамалық және концептуалдық мәселелеpi
11
 
1.1 Діни дүниетаным - дінтану ғылымының зерттеу нысаны
11
 
1.2 Ислам дүниетанымының мәні мен мазмұны
25
 
2 Ислам фобиясы: аңыз әлде ақиқат (дүниетанымдық дискурстық сана мәселелері)
47
 
2.1 Ислам дінінің жаңғыруы аясындагы діни-саяси концептуалдық мәселелер
47
 
2.2 Исламофобия құбылысын зерттеудің теориялык-әдіснамалық және дүниетанымдық қырлары
70
 
3 Исламнан үрейлену және стеpеотиптiк сананың қалыптасуы: төзiмдiлiк пен төзiмсiздiк
90
 
3.1. Исламнан үрейленудiң бастаулары: тарихи және әлеуметтік-мәдени аясы
90
 
3.2. Қоғамдағы толеранттылық пен интолеранттылық деңгейi және исламофобияға масс-медианың ықпалы
104
 
3.3. Қалыптасқан стереотиптер және ислам қайнарларын талдау тәжiрибесi
120
 
Қорытынды
141
 
Әдебиеттер
147
 
Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгi Ғылым комитетi Философия, саясаттану және дінтану институты туралы мәлiмет
152
 
Информация об Институте философии, политологии и религиоведения Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан
154
 
Information about the Institute for Philosophy, Political Science and Religion Studies of Committee Science of the Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan
156

 

 . 
начало     содержание     печать     увеличить     уменьшить     конец  
Предыдущая страница предыдущая    С.   следующая Следующая страница
Предыдущая страница предыдущая    С.   следующая Следующая страница


© 2021 Алматы облысының дін істері басқармасы (электронная версия).
Создана с помощью программы BookScan.

Top.Mail.Ru
Top.Mail.Ru