Обложка
 
Акимханов А.
Әбу Мансур әл-Матуридидің иман мәселелеріне қатысты ұстанымы
 [текст]: Учебное пособие / Нұр-Мүбарак Египет ислам мәдениеті университеті .- Алматы, 2016.- 204
Ключевые слова: әл-Матуриди, иман, әбу Ханифа, ислам
Диссертацияда ортаазиялық ғұлама Әбу Мансур әл-Матуридидің «иман» теориясы және «иман» мәселелеріне қатысты ұстанымы мен тұжырымдары сараланады.  

Оглавление 
  МАЗМҰНЫ
 
КІРІСПЕ
3
 
1 ИМАМ ӘБУ МАНСУР ӘЛ-МАТУРИДИДІҢ ӨМІРІ МЕН ҒЫЛЫМДАҒЫ ОРНЫ
14
 
1.1 Әбу Мансур әл-Матуриди және оның өмір жолы
14
 
1.2 Әбу Мансур әл-Матуридидің ғылымдағы орны және ғылыми мұрасы
26
 
1.3 Имам Матуридидің білім шежіресі және ғылыми әдіснамасы
49
 
1.4 Матуриди ілімінің маңызы мен эволюциясы
62
 
2 ӘБУ МАНСУР ӘЛ­МАТУРИДИ МЕН IX-X ҒҒ. САМАРҚАН МЕКТЕБІ ҒАЛЫМДАРЫНЫҢ «ИМАН» ТЕОРИЯСЫ: ТЕОЛОГИЯЛЫҚ, КОМПАРАТИВИСТИКАЛЫҚ ТАЛДАУ
78
 
2.1 Әбу Ханифа және Матуриди іліміндегі «иман» ұғымының түпкі мәні мен ақиқаты бойынша пікір сабақтастығы
78
 
2.2 Матуриди іліміндегі «иман» ұғымының онтологиясы: Матуриди доктринасының ерекшелігі
88
 
2.3 Имам Матуриди мен Самарқан мектебі ғалымдарының «иман» мәселелеріне қатысты теологиялық ұстанымдарына компаративистикалық талдау
110
 
3 ӘБУ МАНСУР ӘЛ-МАТУРИДИДІҢ «КИТӘБ ӘТ-ТӘ’УИЛӘТ» АТТЫ ЕҢБЕГІНДЕГІ «ИМАН» МӘСЕЛЕЛЕРІ
130
 
3.1 Исламдағы үлкен күнә және «муртакиб әл-кәбира» мәселесі
130
 
3.2 Матуриди іліміндегі иман мен діни амалдардың арақатынасы
158
 
3.3. Иман ұғымын пайымдау ерекшелігі негізінде туындаған өзге де иман мәселелері
171
 
3.3.1 Иманда теңдік және иманның артып-кемуі мәселесі .
171
 
3.3.2 Иман және ислам ұғымдарының арақатынасы
175
 
3.3.3 Иманда «истисна» мәселесі
179
 
3.3.4 Иманның статусы «халқ әл-имән» мәселесі
182
 
ҚОРЫТЫНДЫ
187
 
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
192
 
ҚОСЫМШАЛАР
201

 

 . 
начало     содержание     печать     увеличить     уменьшить     конец  
Предыдущая страница предыдущая    С.   следующая Следующая страница
Предыдущая страница предыдущая    С.   следующая Следующая страница


© 2021 Алматы облысының дін істері басқармасы (электронная версия).
Создана с помощью программы BookScan.

Top.Mail.Ru
Top.Mail.Ru