Обложка
 
Сейтбеков С.
Мәзһабтар тарихы
 [текст]: Қазақстан Республикасы Дін ictnepi агенттігінің дінтану сараптамасының оң кррытындысы берілген / «Көкжиек» баспасы.- Алматы, 2012.- 448
Ключевые слова: мәзһаб, дін, тарих
Еңбекте Ислам дінінің тарихында пайда болған басты мәзһабтардың шығу төркіні, діни ұстанымдары, ғасырымызға дейін жеткен теріс ағымдардың сенімдері, шоғырланған мекен- дері жайлы қажетті мәліметтер қамтылған.  

Оглавление 
  МАЗМҮНЫ
 
Алғы сөз
3
 
Кіріспе
5
  I БӨЛІМ. МҰСЫЛМАНДАРДЫҢ АҒЫМҒА БӨЛІНУ СЕБЕПТЕРІ
 
1. Құран Кәрімде ағымға бөліну жайында не айтылған?
12
 
2. Мәзһабтарға бөліну жайында айтылған хадистер.
18
 
3. Діни үкімдерді түсіну мен түсіндіру барысындағы әдістердің ағымға бөлінуге тигізген әсері
21
 
4. Ағымға бөлінуде этностық жағдайлардыц әсер етуі
34
 
5. Ағымдардын қалыптасуына ықпал еткен саяси оқиғалар
38
  II БӨЛІМ. АЛҒАШҚЫ ДІНИ-САЯСИ АҒЫМДАР
 
1. Харижиттер
55
 
2. Шиит ағымы және олардың діни ұстанымдары
66
 
а) Шиит ағымының шығуы
66
 
ә) Шииттік сенім аясында құрылған хандықтар
72
 
б) Шиит ағымдары
76
 
1) Ғулат шииттері
77
 
2) Имамия шииттері
84
 
3) Исмайлиттер - адасушы зиянды ағым
99
 
4) Зэйдия шииттері
110
 
3. Әһлу бәйт дегеніміз кімдер?
124
 
4. Шииттер мен сүнниттердің негізгі айырмашылықтары
131
 
5. Парсылар неліктен «шиа» сенімін үстанған?
137
  III БӨЛІМ. VIII-X ҒАСЫРДАҒЫ АДАСУШЫ АҒЫМДАР
 
1. Жәбрия ағымы
142
 
2. Қадария ағымы
148
 
3. Муғтазилә ағымы
154
 
4. Муржия ағымы
169
 
5. Мушәббиһә және мужәссимә ағымы
175
 
6. Каррамия
178
 
7. Язидилік ағымы
186
 
8. Ибадия ағымы
191
 
9. Дүрзилік
196
 
а) Дүрзилердің тарихы
196
 
ә) Қасиетті жазбалар және діни ұстанымдары
201
 
б) Дүрзилердің мекен еткен аймақтары
206
  IV БӨЛІМ. ЖАҢА ДӘУІРДЕ ПАЙДА БОЛҒАН ДІНИ- САЯСИ АҒЫМДАР
 
1. Уаһһабилік
209
 
а) Уаһһаби ағымының тарихнамасы
209
 
б) Уаһһабилердің діни түсінігі
221
 
в) Уаһһабилік ағымның Қазақстанға келуі
234
 
г) Уаһһабилердің таралған аймақтары
237
 
2. Бахаилік
238
 
а) Бахаиліктің шығу тарихы
239
 
ә) Бахаилік үйым мен орталықтар
250
 
б) Бахаилердің діни сенімі
251
 
в) Бахаилердің қүлшылығы
254
 
г) Бахаи ағымының Қазақстанға келуі.
257
 
3. Ахмадия немесе Қадиянилік
262
 
а) Ахмадия немесе Қадияниліктің шығу тарихы
262
 
ә) Ахмадияның діни түсінігі
274
 
б) Ахмадия ағымының қаржы көздері
276
 
в) Ахмадияның Қазақстанға келуі
277
  V БӨЛІМ. ӘҺЛУ СУННА УӘЛ ЖАМАҒАТ
 
1. Әһлу суннет ақидасын жүйеге келтірген имамдар
281
 
а) Имам Матуриди
285
 
1) Имам Матуридидің еңбектері
289
 
2) Имам Матуридидің иман жайындагы көзқарасы
290
 
3) Имам Матуридидің әдісін қолдаушы галымдар
294
 
э) Имам әл-Әшғари
296
 
1) Имам Әгигаридің еңбектері
301
 
2) Әшгарилік мектептің өкілдері.
302
 
2. Фиқһ (құқық) саласындағы мәзһабтар
303
 
а) Ханафи мәзһабы
309
 
1) Имам Ағзам Әбу Ханифа (һ. 80-150/699-767 ж.)
309
 
2) Әбу Ханифаның рухани тұлғасы
318
 
3) Дәріс беруі мен шәкірттері
319
 
4) Ханафи мәзһабының таралуы.
321
 
5) Әбу Ханифа мен шәкірттерінің ақидаға қатысты көзқарастары
329
 
6) Құран - Аллаһтың кәләмы
339
 
7) Ханафи мәзһабындағы сүннеттің орны
346
 
8) Әбу Ханифа жзне шәкірттерінің хадистерді таңдау мен түсіндірудегі әдістері
348
 
9) Әбу Ханифа және ханафилердің ижтиһадтағы ұстанымдары
354
 
10) Әбу Ханифаның саясаттағы ұстанымы
362
 
11) Имам Ағзам ӘбуХанифаның еңбектері
364
 
ә) Мәлики мәзһабы
367
 
1) Имам Мәлик (һ. 93-179/712-795 ж .)
367
 
2) Имам Мәликтің ерекшелігі
373
 
3) Имам Мәликтің ақидасы (сенімі)
376
 
4) Имам Мәлик және мәликилердің діни үкім шығару әдістері
381
 
5) Имам Мәликтің шәкірттері
384
 
6) Имам Мәликтің еңбектері
386
 
7) Мәлики мәзһабының таралған аймақтары
387
 
б) Шафиғи мәзһабы
389
 
1) Имам Шафиғи (һ. 150-204/767-820 ж .)
389
 
2) Имам Шафиғидің жеке тұлғасы
398
 
3) Имам Шафиғидің ақидадағы ұстанымы
399
 
4) Имам Шафиғи және шафиғилердің үкім шығарудағы әдіст ері
401
 
5) Имам Шафиғидің шәкірттері
405
 
6) Имам Шафиғидің еңбектері
406
 
7) Шафиғи мәзһабының таралуы
408
 
в) Ханбали мәзһабы
410
 
1) Ахмад ибн Ханбал (һ. 164-241/780-855 ж.)
410
 
2) Ахмад ибн Ханбалдың өмір сүрген кезеңіндегі саяси жағдай
415
 
3) Ахмад ибн Ханбал тұсындағы сенім мен азап тайталасы
417
 
4) Ахмад ибн Ханбалдың жеке тұлғасы
422
 
5) Ақидадағы ұстанымы
423
 
6) Ахмад ибн Ханбал және ханбалилердің үкім шығарудағы әдіст ері
426
 
7) Имам Ахмадтың шәкірттері
430
 
8) ИмамАхмадтың еңбектері
431
 
9) Ханбали мәзнабының таралган аймақтары
433
 
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі
435

 

 . 
начало     содержание     печать     увеличить     уменьшить     конец  
Предыдущая страница предыдущая    С.   следующая Следующая страница
Предыдущая страница предыдущая    С.   следующая Следующая страница


© 2020 Алматы облысының дін істері басқармасы (электронная версия).
Создана с помощью программы BookScan.

Top.Mail.Ru
Top.Mail.Ru