Обложка
 
Лаумулин, М.
Әлемдік ориенталистикадағы Қазақстан
 [текст]: Шетелдік шығыстанудағы қазақтардың тарихын, мәдениетін және этнографиясын зерттеу монография / КР Президенті жанындағы ҚСЗИ,.- Нұр Сұлтан, 2019.- 472
Ключевые слова: Қазақстан
Ғылыми жұмыс IV томдық монографияның кеңірек қамтылып, толықтырылып, қайта басылған, Қазақстанның тарихын, мәдениетін, этнографиясын және тіл білімін батыс шығыстануындағы қазақтардың тарихы мен этнографиясын зерттеу мақсатында жазылған еңбек  

Оглавление 
  Мазмуны
 
кіріспе
5
 
I тарау. Көне дереккөздер және Жаңа заман қазақтары туралы мәлiмeттep
19
 
§ 1. Орталық Азиядағы қазақтардың ата-бабаларының тарихы туралы ежелгі және орта ғасырлық дереккөздер
19
 
§ 2. Қыпшақтану /куманология
51
 
§ 3. Дала империялары Қазақ хандығының, ізашары ретінде
65
 
§ 4. Ең басты дереккөз - «Тарих-и Рашиди»
97
 
§ 5. Шетелдік жиhанкездер мен зерттеушілер Орталық Азия мен Қазақстан туралы
117
 
ІI тарау. Қазақ хандығы
198
 
§ 1. Темір әулетінен кейінгі Орта Азия
201
 
§ 2. Қазақ хандығының құрылуы мен шарықтау кезеңі
207
 
§ 3. Қазақ хандығының құлдырауы
218
 
§ 4. Kiші жүздiң Ресейге қосылуы
222
 
§ 5. Kiші жүз үшін күрес
228
 
§ 6. Орта жүздi жаулап алу
238
 
§ 7. Даладағы тойтарыс
2445
 
§ 8. Ұлы жүздi бағындыруы және Орта Азияны жаулау
251
 
III тарау. Қазақ номадизмі
255
 
§ 1. Номадизм тұжырымдамасы және көшпенділік мәдениеттануы
255
 
§ 2. Географиялық фактор және табиғи орта
276
 
§ 3. Әлеуметтік құрылым
286
 
§ 4. Саяси жүйе
293
 
§ 5. Қазақтардың көшпелі мәдениеті
302
 
IV тарау. Дәcтүрлi көшпeлi қазақ қоғамының модернизациясы
316
 
§ 1. Орыстардың ықпалы
316
 
§ 2. Мәдени өзгерістер: еуропаландыру және орыстандыру
323
 
§ 3. Әлеуметтік-экономикалық модернизация
330
 
V тарау. Шетелдегі қазақтар
334
 
§ 1. Қытайдағы қазақтар
335
 
§ 2. Түркиядағы қазақтар
348
 
§ 3. Монғолиядағы қазақтар
351
 
VI тарау. Заманауи саясаттанудағы Қазақстанның тарихы және оның орны
361
 
§ 1. Ориенталистика мен саясаттану назарындағы Орталық Азия
361
 
§ 2. Заманауи саясаттану мен ориенталистикадағы Қазақстан тарихы және оның орны
371
 
Қорытынды
425
  Орталық Еуразия тарихы бойынша eжeлгi жэне ортағасырлық
 
дереккөздер тiзiмi
433
 
Қазақстанның тарихы, тарихнамасы және деректануы бойынша дереккөз және әдебиет тiзiмi
444
 
ҚСЗИ туралы аппарат
466
 
Информация о КИ СИ
468
 
Information about the KazISS
470

 

 . 
начало     содержание     печать     увеличить     уменьшить     конец  
Предыдущая страница предыдущая    С.   следующая Следующая страница
Предыдущая страница предыдущая    С.   следующая Следующая страница


© 2020 Алматы облысының дін істері басқармасы (электронная версия).
Создана с помощью программы BookScan.

Top.Mail.Ru
Top.Mail.Ru