Обложка
 
Құрманбаев Қ.
Хадис ілімі (тарихы және әдіснамасы) 3-басылым.
 [текст]: Қазақстан Республикасы Дін icтepi агенттігінің дінтану сараптамасының оң қорытындысы берілген. / «Нұр-Мүбарак» баспасы.- Алматы, 2017.- 300
Ключевые слова: хадис
Кітапта исламның екінші қайнар көзі болып табылатын пайғамбарымыздың (с.а.с.) хадистеріне жүйелі тарихи талдау жасалады. Хадис ілімінің дамуы мен қалыптасуына әсер еткен себептер кеңінен қарастырылады.  

Оглавление 
  МАЗМҰНЫ
 
Алғы сөз
9
 
Кіріспе
11
  I БӨЛІМ. ПАЙҒАМБАР МЕН САХАБАЛАР ДӘУІРІНДЕГІ ХАДИС (ХИЖРАНЫҢ I ҒАСЫРЫ)
 
I тарау. Хадистіц бастауы, маңыздылығы мен дамуы
16
 
1. Хадис және сүннеттің тілдік және терминдік мағынасы
16
 
2. Хадистің маңыздылығы
24
 
3. Хадистің сахабалар тарапынан риуаят етілуі
34
 
II тарау. Хадистердің жазылуы
41
 
1. Хадистердің жазылуына тыйым салынуы
41
 
2. Хадистің жазылуына рұқсат етілу
43
 
3. Алғаш жазылған хадистер
44
 
а) Пайғамбарымыздың дипломатиялык хаттары
44
 
ә) Хадис жазбалары (сахифалары)
46
 
III тарау. Сахабалар - хадисті алғаш жеткізушілер.
53
 
1. Сахаба деп кімді айтамыз?
53
 
2. Сахабалықты анықтау жолдары мен сахабалардың дәрежелері
56
 
а) Сахабаның сахаба екендігін анықтау жолдары
56
 
ә) Сахабалардың дәрежелері.
57
 
3. Сахабалардың жалпы саны мен хадис жеткізгендері
61
 
4. Сахабалардың сенімділігі
65
 
IV тарау. Сахабалар дәуіріндегі хадистердің таралуы
71
 
1. Ислам мемлекетінің кеңеюі.
71
 
2. Кейбір білім орталыктары
76
 
а) Мәдина
76
 
ә) Мекке
77
 
б) Куфа
78
 
в) Басра
79
 
г) Шам
80
 
ғ) Мысыр
82
 
3. Табиғиндер
82
 
4. Хадистердің таралуы және хадис алу үшін жасалған сапарлар
89
 
5. Жалған хадистердің пайда болуы
96
 
а) Жалған хадистің анықтамасы
96
 
ә) Жалған хадистің пайда бола бастауы
96
  II БӨЛІМ. ХАДИС ІЛІМІНІҢ ҚАЛЫПТАСУЫ ЖӘНЕ ОҒАН ӘСЕР ЕТКЕН СЕБЕПТЕР (ХИЖРАНЫҢ II ҒАСЫРЫ)
 
I тарау. Хадис ілімінің қалыптасу кезеңіндегі ислам қоғамы
102
 
1. Саяси жағдай
102
 
2. Дінсіздік әрекеттер
106
 
а) 3ындықтар
106
 
ә) Рауандилер
107
 
б) Муқаннилер.
108
 
3. Сенім тұрғысындағы мәзһабтар
109
 
а) Жәбрилер
109
 
ә) Кадарилер
111
 
б) Муржилер
114
 
в) Муғтазилилер
116
 
II тарау. Жалған хадистердің өрши түсуі мен себептері
120
 
1. Саяси келеңсіздіктер
120
 
2. Сенім мәселесіндегі (иғтикади) келіспеушіліктер
124
 
3. Исламға карсы дұшпандық
130
 
4. Ұлтшылдық пен мәзһаб бірбеткейлігі (таассубы).
133
 
5. Қиссашылар немесе күнкөріс қамы үшін жалған сөйлеушілер
136
 
6. Тәрғиб және тәрһиб (дінге шақыру)
139
 
7. Халифа мен басшыларға жағымпаздану
143
 
III тарау. Жарх және тағдил ілімініц пайда болуы
145
 
1. Жарх және тағдил ілімі мен оның пайда болуына әсер еткен себептер.
145
 
2. Жарх және тағдил әрекетінің нәтижелері
153
 
3. Хадистегі тізбек (сәнәд) түсінігі
156
 
VI тарау. Хадистердін жинақталуы мен жүйеге келуі (тәдуин және тасниф)
159
 
1. Хадистердің жинақталуы (тәдуин)
139
 
а) Тәдуин дегеніміз не?
159
 
ә) Хадистердің жинақтала бастауы
160
 
2. Хадистердің жүйеге келуі (тасниф)
162
 
3. Алғаш жарық көрген хадис кітаптары
165
 
а) Сиәр және мағази кітаптары (пайғамбар өнербаяны мен жорықтары )
166
 
ә) «Әс-Сунән» кітаптары
167
 
б) «Әл-Жамиғ» кітаптары
168
 
в) Мусаннафтар (жүйеге келтірілген кітаптар)
169
 
г) Белгілі бір тақырыпқа арналған кітаптар
170
 
д) Мәлик ибн Әнәс және «эл-Муатта» атты кітабы
171
  III БӨЛІМ. ХАДИСТЕРДІҢ ЖҮЙЕГЕ КЕЛТІРІЛУІНІҢ КЕМЕЛДЕНГЕН КЕЗЕҢІ «КУТУБУ ӘС-СИТТӘ» ДӘУІРІ (ХИЖРАНЫҢ III ҒАСЫРЫ)
 
I тарау. Хадистердің жүйеге келуіне эсер еткен себептер
180
 
1. Кәләм ілімінің шығуы
180
 
2. Хадис ғалымдарына жабылған жала
182
 
3. «Құран Кәрім жаратылған» деген түсініктің пайда болуы мен оны теріске шығарған ғұламалардың мсхнат тартуы
183
 
II тарау. Хадис кітаптары мен авторлары
186
 
1. «Сияр және мағази» кітаптары (пайғамбар (с.а.с.) өмірі мен жорыктары)
186
 
2. «Муснад» кітаптары
187
 
а) Ахмад ибн Ханбал және оның «Муснад» атты хадис жинағы
188
 
3. «Әс-Сунән» кітаптары
191
 
а) Ән-Нәсәи және оның «әс-Сунән» атты кітабы
192
 
ә) Әбу Дәуіт және оның «әс-Сунән» атты кітабы
194
 
б) Әт-Термези және оның «әс-Сунән» атты кітабы
196
 
в) Ибн Мәжә және оның «әс-Сунән» атты кітабы
199
 
4. Мусаннафтар (Жүйеге келтірілген хадис кітаптары)
200
 
5. «Әл-Жамиғ» кітаптары
201
 
а) Әл-Бұхари және оның «әл-Жамиғу әс-Сахих» жинағы
201
 
ә) Муслим және оның «әл-Жамиғу әс-Сахих» жинағы
207
 
6. Жүздер ( Шағын хадис жинактары)
211
 
7. Белгілі такырыптарға арналған кітаптар
212
  IV БӨЛІМ. ХАДИС ТЕРМИНОЛОГИЯСЫ ІЛІМІ
 
I тарау. Хадис терминологиясы ілімінің шығуына тарихи шолу
216
 
II тарау. Хабардың бізге жетуі бойынша бөлінген түрлері
221
 
1. Мутауатир хабар
221
 
2. Ахад хабар
223
 
а) Мәшһүр хадис
224
 
ә) Азиз хадис
228
 
б) Ғариб хадис
229
 
III тарау. Қабылданатын (мақбул) хадис түрлері
233
 
1. Сахих хадис
233
 
2. Хасан хадис
238
 
3. Сахих лиғайриһи
243
 
4. Хасан лиғайриһи
244
 
5. Мухкам жэне мухталиф хадистер
245
 
6. Насих және мансұх хадистер
247
 
ІV тарау. Қабылданбайтын (мардуд) хабар түрлері
250
 
1. Әлсіз хадис
250
 
2. Тізбектің үзілуі себепті қабылданбайтын, әлсіз хадистер
252
 
а) Муалләқ хадис
252
 
ә) Мурсал хадис
253
 
б) Муғдал хадис
256
 
в) Мункатиғ хадис
257
 
г) Мудәлләс хадис
258
 
ғ) Жасырын мурсал хадис
262
 
3. Рауиге мін тағылуы себепті қабылданбайтын әлсіз хадистер
264
 
а) Маудуғ хадис
264
 
ә) Мәтрук хадис
267
 
б) Мункар хадис
268
 
в) Муалләл хадис
270
 
г) Мудраж хадис
272
 
ғ) Мақлуб хадис
275
 
д) Мудтариб хадис
278
 
е) Мусаххаф хадис
280
 
ж) Шәз хадис
282
 
V тарау. Тізбектің аякталуына карай хадис түрлері
284
 
1. Қудси хадис
284
 
2. Марфуғ хадис
286
 
3. Маукуф хадис
288
 
4. Мақтуғ хадис
289
 
Терминдер түсінігі
291
 
Пайдаланылған әдебиеттер
296

 

 . 
начало     содержание     печать     увеличить     уменьшить     конец  
Предыдущая страница предыдущая    С.   следующая Следующая страница
Предыдущая страница предыдущая    С.   следующая Следующая страница


© 2020 Алматы облысының дін істері басқармасы (электронная версия).
Создана с помощью программы BookScan.

Top.Mail.Ru
Top.Mail.Ru