Обложка
 
Құрманбаев Қайрат.
Құран ілімдеріне кіріспе. 2-басылым
 [текст]: Қазақстан Республикасы Дін icтepi агенттігінің дінтану сараптамасының оң қорытындысы берілген. / «Нұр-Мүбарак» баспасы.- Алматы, 2014.- 392
Ключевые слова: құран
Оқу құралында Құран Кәрімнің түсу жолдары мен жазылып, жинақталу тарихы қарастырылады.  

Оглавление 
  Мазмұны
 
Кіріспе
3
  I ТАРАУ. ҚҰРАН КӘРІМ ЖӘНЕ УАХИ
 
§ 1. Қүран Кәрімнің тілдік және терминдік мағыналары мен атаулары
9
 
1. Құран Кәрімнің тілдік және терминдік мағынасы
9
 
2. Қүранның атаулары мен сипаттары
13
 
§ 2. Уахи және оның түрлері
17
 
1. «Уахи» түсінігі мен түрлері
17
 
2. Құран Кәрімдегі «уахи» сөзінің мағыналары мен уахи түрлері
20
 
3. Пайғамбарларға келген уахи түрлері мен келу жолдары.
23
 
4. Мұхаммед пайғамбарға (с.а.с.) түскен уахи сипаттары
25
 
5. Мұхаммед пайғамбарға (с.а.с.) түскен уахидің басталуы
28
 
6. Уахи тақырыбына қатысты туындаған күмәндарға жауап
30
  II ТАРАУ. ҚҮРАН ТАРИХЫ
 
§ 3. Құранның түсу тарихы мен ерекшеліктері
45
 
1. Құранның сақталуы мен түсуі
45
 
2. Құран аяттарының бөлек-бөлек түсуінің сырлары
52
 
3. Алғашқы және соңғы түскен аяттар
54
 
§ 4. Құранның жазылуы мен жинақталу тарихы
63
 
1. Құранның жазылуы мен жинақталу тарихы
63
 
2. Құранның пайғамбар (с.а.с.) кезінде сақталуы және жазылуы
65
 
3. Құранның Әбу Бәкір (р.а.) кезінде жинақталуы
70
 
4. Құранның Осман (р.а.) кезеңінде жинақталуы мен көбейтілуі
73
 
5. Құран Кәрімнің нүктеленуі мен харекеленуі
78
  III ТАРАУ. ҚҮРАН ІЛІМДЕРІ
 
§ 5. Қүран ілімдерініц тарихы
85
 
§ 6. Аят, сүрелердің түсу себептері
95
 
1. Аяттардың түсу себептерінің түрлері.
95
 
2. Құран аяттары мен сүрелерінің түсу себептерін білудің пайдалары
98
 
3. Аят, сүрелердің түсу себептерін анықтау жолдары
102
 
4. Аят немесс сүренің бірнеше түсу себептерінің болуы
103
 
5. Бір себепке байланысты бірнеше аяттардың түсуі
109
 
6. Бір адамға қатысты бірнеше аяттың түсуі
111
 
7. Аяттардың белгілі бір себепке байланысты түскенімсн мағынасы жалпыға катысты болуы
112
 
8. Аяттардың түсу себептеріне катысты жазылған маңызды еңбектер
114
 
§ 7. Меккелік және мәднналық аяттар
116
 
1. Меккелік және мәдиналық аяттар түсінігі
116
 
2. Меккелік жәнс мәдиналық аяттарды ажырату жолдары
126
 
3. Меккелік жәнс мәдиналық сүрелердің ерекшеліктсрі
127
 
4. Меккелік жәнс мәдиналық аяттарды білудің пайдалары
129
 
§ 8. Құран Кәрім аяттары мен сүрелері
131
 
1. Аят сөзінің мағыналары
131
 
2. Аяттарды аныктау жолдары
132
 
3. Аяттардың саны
134
 
4. Аяттардың орналасу тәртібі.
136
 
5. Құран Кәрімдегі сөздер мсн әріптердің саны
139
 
6. Құран Кәрім сүрелері
143
 
7. Сүрелердің орналасу тәртібі.
146
 
§ 9. Қүранның жеті каріппен түсу мәсслесі
151
 
1. Жеті каріп түсінігі мен мәнісі
151
 
2. Құраннын жеті каріппен түсуінің дәлслдсрі
152
 
3. Құран Кәрімнің бірнеше қаріптсрде түсу сыры мсн пайдалары.
154
 
4. Жеті қаріпке катысты көзкарастар
156
 
5. Жеті қаріп Османның (р.а.) ксзінде жинакталған мұсхафтарда камтылған б а?
162
 
§10. Қырағат ілімі
167
 
1. Қырағат түсінігі
167
 
2. Қырағат ілімінін тарихы
168
 
3. Қырағат түрлері
174
 
4. Қырағат шарттары
179
 
5. Танымал карилар.
181
 
§ 11. Насих және мансұх.
189
 
1. Насых түсінігі мен оны білудің маңыздылығы
189
 
2. Насыхтың шарттары мсн аныктау жолдары
191
 
3. Насыхка катысты козкарастар
194
 
4. Насыхтың ақылға қонымды екендігі және бұрынғы шариғаттарда орын алуы
200
 
5. Насыхтың түрлері
201
 
6. Құран Кәрімдегі насых түрлері.
204
 
7. Құран Кәрімдегі мансүхталған аятардың мысалдары
207
 
§ 12. Мухкам және муташабиһ аяттар.
216
 
1. Құрандағы «мухкам» және «муташабиһ» сөздерінің түсінігі
216
 
2. Мухкам мен муташабиһ түсінігіне қатысты ғалымдардың көзкарастары
217
 
3. Діни мәтіндердегі муташабиһ хабарлардың келу сыры
219
 
4. Муташабиһ сипаттар
220
 
§ 13. Қүран Кәрімнің мұғжизалығы
230
 
1. Мұғжиза түсінігі мен Құран мүғжизалығы
230
 
2. Иғжаз теориясы
234
 
3. Құран мұғжизалығының түрлері
239
 
3. Иғжаздың мазмүндық аспектілері
244
 
4. Құранның қияметке дейін сақталуы
249
  IV ТАРАУ. ТӘПСІРІЛІМІ
 
§ 14. Тәпсір, тәуил және тәржіме
253
 
1. Тәпсір және тәуил түсінігі.
253
 
2. Кұранды басқа тілге тәржімелеу
257
 
3. Қүран Кәрімнің басқа тілдерге аударылу тарихы
260
 
4. Құранның қазақ тіліне аударылу тарихы
265
 
§ 15. Пайғамбар (с.а.с.) мен сахабалардың дәуіріндегі тәпсір
269
 
1. Пайғамбар (с.а.с.) мен сахабалардың дәуіріндегі тәпсір
269
 
2. Сахабалар кезеңіндегі тәпсір негіздері
272
 
3. Пайғамбар (с.а.с.) Құран Кәрімнің барлығын тәпсірлеген бе?
278
 
4. Сүннеттің Құранды баяндау тәсілдері
283
 
5. Тәпсірші сахабалар
288
 
6. Сахабалардан жеткен тәпсірдің маңыздылығы
293
 
7. Осы кезеңдегі тәпсір ерекшеліктері
295
 
§ 16. Табиғиндер дәуіріндегі тәпсір
297
 
1. Табиғиндер дәуіріндегі тәпсір негіздері
297
 
2. Табиғиндер дәуіріндегі қалыптасқан тәпсір мектептері
298
 
3. Танымал тәпсірші табиғиндер
303
 
4. Сахаба мен табиғиндердің тәпсір саласында түрлі көзкарасты ұстануларының мәні
309
 
5. Тәпсірдегі исраилияттар
312
 
§ 17. Тәпсір түрлері.
321
 
1. Тәпсір түрлері.
321
 
2. Риуаят тәпсірі (Әт-Тафсиру әл-мәсур)
322
 
3. Рай тәпсірі
333
 
4. Муфассирге (тәпсірішіге) қойылатын шарттар
337
 
5. Муфассирдің әдебі
340
 
6. Сопылық ишари тәпсірлер
354
 
7. Танымал фиқһи тәпсірлер
360
 
Терминдер түсінігі.
363
 
Пайдаланылған әдебиеттер
377

 

 . 
начало     содержание     печать     увеличить     уменьшить     конец  
Предыдущая страница предыдущая    С.   следующая Следующая страница
Предыдущая страница предыдущая    С.   следующая Следующая страница


© 2020 Алматы облысының дін істері басқармасы (электронная версия).
Создана с помощью программы BookScan.

Top.Mail.Ru
Top.Mail.Ru