Обложка
 

Құқықтың үстемдігін қамтамасыз ету: жаһандық өзгерістер аясындағы жаңа мүмкіндіктер
 [текст] / «Қазақстан Республикасының Заңнама институты» ММ.- Астана, 2018.- 360 б.
Ключевые слова: құқық
көрнекті ғалым-заңгер және Қазақстан Республикасының экс-әділет министрі Н.А. Шәйкеновті еске алуға арналған және Қазақстан Республикасы Заңнама институтының 25-жылдығына орайластырылған халықаралық ғылыми-практикалық конференцияның материалдар жинақтары  

Оглавление 
  МАЗМҰНЫ
  ҚҰҚЫҚТЫҢ ҮСТЕМДІГІН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ: ЖАҺАНДЫҚ ӨЗГЕРІСТЕР АЯСЫНДАҒЫ ЖАҢА МҮМКІНДІКТЕР
 
Сарпеков Р.К. Қазақстан Республикасының Заңнама институты директорының м.а. құттықтау сөзі
11
 
Пан Н.В. Қазақстан Республикасының Әділет вице-министрінің құттықтау сөзі
12
 
Дьердь Сабо. Астанадағы ЕҚЫҰ бағдарламалары кеңесінің Басшысы, Елшінің құттықтау сөзі
13
 
Бекназаров Б.А. Қазақстан Республикасы Парламенті Сенаты Төрағасының Орынбасарының құттықтау сөзі
14
 
Исимбаева Г.И. Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісі Төрағасының Орынбасарының құттықтау сөзі
15
 
Баймолдина З.Х. Қазақстан Республикасы Орталық сайлау комиссиясының мүшесінің құттықтау сөзі
16
 
Сулейменов М.К. Құқықтың үстемдігі: идеясы мен ақиқаты. Н.А. Шәйкеновтің құқықтың үстемдігі туралы
17
 
Сейтимова В.Х. Халықаралық сот төрелігін іске асырудағы құқық үстемдігінің рөлі
34
 
Йорг Пуделька Германияның әкімшілік құқық мысалында Әкімшілік актілерді орындау
37
 
Рахметов С.М. Экологиялық қылмыстық құқық бұзушылық үшін жауапкершілік туралы Қылмыстық кодекстің нормаларын жетілдіру мәселелері
43
 
Черногор Н.Н. Сандық технологиялар дәуірінде құқықтың үстемдігі
46
 
Бусурманов Ж.Д. Қазақстан Республикасының Заңнама институты: өткенді аңсау және болашаққа үмітпен қарау
50
 
Сарсембаев М.А. Қазақстанда шетелдік көлік құралдарын өнеркәсіптік құрастыруды реттеудегі заңға тәуелді актілерге қатысты заң үстемдігі
53
 
Энхцэцэг Сухбаатар The Constitutional Review in the worldwide countries, issues of development and improvement (Шет елдерде конституциялық бақылауды дамыту мен жетілдіру мәселелері)
57
  СЕКЦИЯ: ЗАҢ ШЫҒАРУ ПРОЦЕСІНДЕГІ ҚОҒАМНЫҢ РӨЛІ
 
Пан Н.В. Қазақстан Республикасының Әділет вице-министрінің құттықтау сөзі
63
 
Ақылбай С. Б. Қоғамдық сараптама – азаматтардың конституциялық құқықтарын іске асырудың маңызды нысаны
64
 
Турецкий Н.Н. Заң шығару процесіндегі парламенттік тыңдаулардың рөлі
66
 
Журсунов Р.М. Заң шығарудағы «Атамекен» Ұлттық кәсіпкерлер палатасының рөлі
70
 
Жаркенов Т.З. Заң шығару процесіндегі отандық шағын және орта бизнес кәсіпкерлері бірлестіктерінің рөлі
74
 
Мирманов Е.К. Тұрақты жұмыс істейтін т?реліктердің төрелік туралы заңнаманы жетілдіруге қатысуы
76
 
Егембердиев Е.О. Заң шығару процесіндегі кәсіподақтардың рөлі
81
 
Куликова С.Р. Заң шығару қызметіне адвокаттар мен заңгерлердің қатысу маңыздылығы мен перспективалары: тәжірибе, практика және теория
84
 
Мухаметкалиева Е.М. Заңшығармашылық қызметке жұртшылықты тартудың кейбір мәселелері
87
 
Веснин В.Н. Өнеркәсіп қауіпсіздігіндегі және құқық тәуекелдерді басқару
92
 
Дертаев Т.Т. Қазақстанда заң шығару процессін жетілдіру
94
 
Шакенов М.А. Қазақстан Республикасының Жоғарғы Соты мен Конституциялық Кеңесі қаулыларының «Шредингер мысығы» суперпозициясы немесе құқықтық актілердің нормативтілігі туралы мәселесіне
99
 
Назаркулова Л.Т. Құқық шығармашылығында сот практикасының рөлі және ҚР сот білімін жетілдірудің кейбір мәселелері
104
 
Жакупов Р.Е. Норма шығарушылық қызметіне жұртшылықтың қатысуы мәселелері
107
 
Шалдарбекова А.Б. Шалдарбекова М.Б. Қоғамдық сананы жаңғырту «сыбайлас жемқорлыққа» қарсы мәдениетті қалыптастырудың негізі ретінде
111
 
Ахметов Е.К. Рахмитов Ф.М. «Адамдарды қоғамнан уақытша оқшаулауды қамтамасыз ететін арнаулы мекемелерде ұстау тәртібі мен шарттары туралы» Қазақстан Республикасының Заңын талдау
115
 
Ахмеджанов Ф.Р. Қазақстандық заң шығаруды жетілдіру бойынша кейбір ұсыныстар
119
 
Молдабаев А.С. Норма шығармашылықтағы цифрландыру: міндеттер мен күтілетін нәтижелер
123
  СЕКЦИЯ: Н.А. ШӘЙКЕНОВ – ҚАЗАҚСТАННЫҢ Қ?ҚЫҚТЫҚ РЕФОРМАСЫ МЕМЛЕКЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ӘЗІРЛЕУШІСІ ЖӘНЕ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЗАҢНАМА ИНСТИТУТЫНЫҢ НЕГІЗІН ҚАЛАУШЫ
 
Баймолдина З.Х. Шәйкенов Н.А. Реформатор-құқықтанушы
130
 
Шайкенов Б.А. Н.А. Шәйкенов «Салқын сабыр, ыстық жүрек»
132
 
Ибрагимов Ж.И. Н.Шайкеновтың құқықтық реформаларды жүргізудегі рөлі
135
 
Нурышева Т.С. Қазақстан Республикасы Конституциясына сәйкес жеке тұлғаның құқықтары мен бостандықтарын іске асырудағы кейбір мәселелер
140
 
Абай Абылайұлы Әділет органдарының мемлекеттік билік жүйесіндегі орны мен рөлі: тарих және халықаралық тәжірибе призмасы арқылы көзқарас
145
 
Сарсенов А.М. Еуразиялық экономикалық одақтың құқықтық ережелерін іске асыруды қамтамасыз етуде Еуразиялық экономикалық комиссияның рөлі
151
 
Лосев С.С. Еуразиялық экономикалық одақта контрафактілік өнімнің таратылуына қарсы іс-қимылдың өзекті проблемалары
154
 
Кириллова Е.Ю. Қазақстан Республикасы мен Беларусь Республикасында ата- аналық міндеттерді орындаудан жалтару
159
 
Идрышева С.К. Мүліктік құқық қатынастарды реттеуде азаматтық құқықтың қағидаттары және рөлі
165
 
Примашев Н.М. Ұлттық заңнама: қазақ және орыс тілдеріндегі мәтіндік тең түпнұсқалылықты қамтамасыз ету мәселесіне
169
 
Бурибаев Е.А. Хамзина Ж.А. Әлеуметтік және еңбек заңнаманы дамытудың перспективалық тұжырымдамасын қалыптастыру туралы мәселесіне
172
 
Косанов Ж.Х. Қоршаған ортаны қорғау және табиғатты пайдалану саласындағы бақылау мен қадағалаудың ұйымдастырудың құқықтық проблемалары
178
 
Жусупбекова М.К. Н.А. Шайкеновтың Қазақстанның азаматтық заңнамасын қалыптастырудағы рөлі мен қызметі
182
 
Қуанышбаева С.О. Заңтану саласының ұтқыр ұйымдастырушысы-ғалым Нағашыбай Аманғалиұлы Шәйкенов туралы естелік эссе
185
 
Шыңғысбаева Д.М. Іс қағаздары терминдері және аударма мәселесі
188
 
Гришкевич О.В. Адам құқықтары саласындағы халықаралық шарттық міндеттемелерді іске асыру
191
 
Бабаджанян Е.Л. Ислам құқығында мұрагерліктің негіздері
195
 
Темирбеков Ж.Р. Кейбір халықаралық-құқықтық актілерде құқық үстемдігі туралы түсінік
199
 
Сабиров К.К. Қазақстан Республикасында жылжымайтын мүлікке құқықтар өтуінің даулы мәселелерін реттеудің кейбір проблемалары
204
 
Джаксыбаев А.С. Certain issues arising in law enforcement performance in the sphere of legal and legislative regulation of Legal Land Relations in the Republic of Kazakhstan (Қазақстан Республикасындағы жер құқығы қатынастарын құқықтық және заңнамалық реттеу саласындағы құқық қолдану қызметінде туындайтын жекелеген мәселелер)
209
 
Серік Л.С. Халықаралық шарттарды сақтау проблемалары: халықаралық және ұлттық құқықтың коллизиялары
213
  СЕКЦИЯ: ЖАРИЯЛЫҚ Қ?ҚЫҚ САЛАЛАРЫН ДАМЫТУ ЖӘНЕ ЖЕТІЛДІРУ МӘСЕЛЕЛЕРІ
 
Караев А.А. Экстремизм Қазақстан Республикасының конституциялық қауіпсіздігіне қатер ретінде
217
 
Мадалиев Р.К. Қырғызстан Республикасындағы әкімшілік құқық реформасы
221
 
Саяпин С.В. Қазақстан Республикасының қылмыстық заңнамасына халықаралық қылмыстық құқық нормаларын имплементациялау
227
 
Биебаева А.А. Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының қылмыстық заң нормаларын қолдану тәжірибесі жөніндегі нормативтік қаулыларының сапасы хақында
231
 
Зинченко В.В. Калиева А.У. Қазақстан Республикасының заңнама салаларының жүйесін жетілдіру туралы
236
 
Балгынтаев А.О. Пара алу қылмысы бойынша жаза тағайындаудың ерекшеліктері
241
 
Темиржанова Л.А. Капиталды заңсыз сыртқа шығару: проблемалары мен шешу жолдары
245
 
Волова Л.И. Халықаралық салық салу саласындағы халықаралық-құқықтық және ұлттық-құқықтық реттеудің өзара іс-қимылы
248
 
Андриченко Л.В. Конституциялық құндылықтар және олардың құқық үстемдігін қамтамасыз етудегі рөлі
254
 
Ким К.В. Қылмыстық істер бойынша дәлелдеуді жетілдіруде Қазақстанның Мемлекеттік құқықтық реформаның мәні
260
 
Лакбаев К.С. Діни экстремизмге қарсы іс-қимыл: проблемалар мен перспективалар
264
 
Жанузакова Л.Т. Утемуратова Ж.Д. Жастарды теріс ақпараттан құқықтық қорғау проблемалары
268
 
Утанов М.А. Қазақстан Республикасында экстримизм феномені
272
 
Казиев З.Г. Сотқа іс түскен кезде қылмыстық-процестік заңның сақталуын сот бақылауының отандық және шетелдік тәжірибесі
276
 
Аминов И.Р. Муниципалдық құрылымдарда жергілікті бюджетті жұмсау проблемалары
283
 
Исаева С.Н. Қазақстан Республикасында өлім жазасын қолдану аясын қысқарту
286
 
Нургазинов Б.К. Елубай Е.М. Интернет желісінде ICO (криптовалюта) пайдалана отырып жасалатын алаяқтыққа қарсы іс-қимыл
290
 
Плюгина И.В. Ресей Федерациясының көші-қон заңнамасы: кейбір проблемалар және оларды еңсеру тәсілдері
295
 
Гуйда Е.П. Нормативтік құқықтық актілердің жобаларын дайындаудың кейбір ұйымдастырушылық-құқықтық аспектілері: салыстырмалы-құқықтық талдау
300
 
Даутбаева-Мухтарова А.Е. ҚРТ қолдана отырып репродуктивті бағдарламаларға қатысушылардың заңды мүдделерін және құқықтарын қорғау
305
 
Райбаев Д.К. Діни экстремизмге байланысты қылмыстарды саралаудағы ұғымдық аппараттың мәні
309
 
Рахмитов Ф.М. Мауытқали Н.Б. Қазақстан Республикасының Сот жүйесі даму тарихынан 312 Исмагулов К.Е. Қазақстан Республикасында жазалау жүйесін жетілдіру және ізгілендіру мәселелері
315
 
Хромова Н.М. Қылмыстық теріс қылық: Қазақстанның тәжірибесі және Ресейдің перспективасы
318
 
Тулеуова М.Е. Қазақстан Республикасының қылмыстық сот ісіндегі процестік келісім институтын заңнамалық дамыту аспектілері
323
 
Мухитов Е. Ұлттық және шетел валютасындағы қаражатты шетелден қайтармаумен күресуде жедел-іздестіру қызметінің рөлі
327
 
Аяганова С.С. Мемлекеттердің трансұлттық ұйымдасқан қылмыстылыққа қарсы іс-қимылы жөніндегі іс-қимыл жасауының өзара құқықтық негіздері
330
 
Есембаева Ж.Е. Қазақстан Республикасында сот билігін жетілдірудің өзекті аспектілері
333
 
Аширбеков Б.С. Қылмыстық-атқару жүйесінің мекемелерінде жазаның орындалуы заңдылығын қадағалауды жүзеге асырудың кейбір проблемалары
337
 
Яшенкова К.Д. Салық құқығының өзекті проблемалары
341
 
Тусупбеков А.М. Қылмыстық процесте жедел-тергеу тобының өзара және басқада құқық қорғау органдарымен байланысы
346
 
Мұқы Ғ.Т. Қазақстан Республикасында капиталдың халықаралық қозғалысын мемлекеттік реттеудің қажеттілігі
350
 
Дәлуұлы Нұрлан. Сотқа дейінгі іс-жүргізуді ұйымдастыруды соттық бақылау мен прокурорлық қадағалау
354
 
Ұсынымдар
358

 

 . 
начало     содержание     печать     увеличить     уменьшить     конец  
Предыдущая страница предыдущая    С.   следующая Следующая страница
Предыдущая страница предыдущая    С.   следующая Следующая страница


© 2020 Алматы облысының дін істері басқармасы (электронная версия).
Создана с помощью программы BookScan.

Top.Mail.Ru
Top.Mail.Ru