Обложка
 
Қабылова А.
Араб-мұсылман мәдениеті. Оқу құралы
 [текст]: «Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ-дегі дінтанулық зерттеулер сериясы» / «Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ-дегі дінтанулық зерттеулер сериясы» .- Астана , 2018.- 260
Ключевые слова: пособие
Оқу құралында «Араб-мұсылман мәдениеті» курсы шеңберіндегі негізгі мәселелер тақырыптық талдау әдісімен қорытындыланған.  

Оглавление 
  Mазмұны
 
Кіріспе
7
 
Ежелгі Арабия тарихы
10
 
I. I Араб түбегінің географиялык жағдайы
10
 
1.2 Солтүстік Арабия тайпалары және ірі мемлекетгік құрылымлар
14
 
1.3 Оңтүстік Арабия (Йемен) мемлекеттері
27
 
1.4 Хижаз қалалары
35
 
1.5 V-VІ ғасырлардағы Арабия түбегіндегі көшпелі бәдуилер
40
 
Әдебиеттер
43
 
Өзін-өзі тексеруге арналған сұрақтар
43
 
2 Ислам және араб-мұсылман мәдениеті
45
 
2.1 «Ислам» және «араб-мұсылман мәдениеті» ұғымдарының ара- қатынасы
45
 
2.2 Мұхаммедтің пайғамбарлық миссиясы және исламның таралуы
48
 
2.3 Кұран Кәрім мұсылмандардың қасиетті кітабы
49
 
2.4 Омейядтар династиясы
52
 
2.5 Аббасидтер халифаты
53
 
2.6 Суииттер мен шииттер. Хариджиттер
56
 
2.7 Шариғат пен фикх
61
 
Әдебиеттер
63
 
Өзін-өзі тексеруге арналған сұрақтар
64
 
3 Араб тілі
65
 
3.1 Араб тілі - сакральды мәтіндер тілі
65
 
3.2 Қазақстандағы араб тілінің тарихы
66
 
3.3 Тіл - адам ойы мен қарым-қатынасының құралы ретінде
68
 
Әдебиеттер
74
 
Өзін-өзі тексеруге арналған сұрақтар
74
 
4 Классикалық кезең
75
 
4 .1 Мутазилизмнің шығуы
75
 
4.2 Ашаризм. матуридизм. калам
77
 
4.3 Ишракизм
80
 
4.4 Сопылықтың даму тарихы
82
 
Әдебиеттер
88
 
Өзін-өзі тексеруге арналған сұрақтар
88
 
5 Ортағасырдағы мұсылмандық Испания мәдениетінің ерекшеліктері
90
 
5.1 Кордова - Еуропаның интеллектуальды орталығы
90
 
5.2 Испаниядағы араб-мұсылман мәдениетінің ескерткіштері
93
 
5.3 Мұсылмандық Испания ойшылдарын исламдық құндылықтарды Еуропаға тасымалдаушылар ретінде тану. Ибн Рушд
96
 
5.4 Ибн Туфейльдін философиялық танымы
97
 
5.5 Ибн Баджа
94
 
Әдебиеттер
98
 
Өзін-өзі тексеруге арналған сұрақтар
98
 
6 Араб мұсылман шығысындағы архитектура, миниатюра және каллиграфияның дамуы
100
 
6.1 Ислам архитектурасының ескерткіштері
100
 
6.2 Миниатюраның Гераттық және Тебриздік мектептері
105
 
6.3 Мұсылман каллиграфиясы (құснихат)
109
 
6.4 Ибн Мукла (886-940) каллиграфия өнерінің пайғамбары
115
 
6.5 Арабеска және сәулет өнері мен көркемөнердегі мағынасыздық мәселесі
117
 
6.6 Тұғра сипаттамасы
121
 
Әдебиеттер
123
 
Өзін-өзі тексеруге арналған сұрақтар
123
 
7 Кітап мәдениеті
125
 
7.1 Қолжазба дәстүрі
125
 
7.2 Имам әл-Байхаки және оның кітаби мәдениетке қосқан үлесі
128
 
Әдебиеттер
129
 
Өзін-өзі тексеруге арналған сұрақтар
130
 
8 Ғылым және білім
131
 
8.1 Жаратылыстану ғылымдары
131
 
8.2 Логика мен математиканың дамуы
132
 
8.3 Аспантаным (астрономия)
141
 
8.4 Тарих ғылымы: Ибн Мискавайха. ат-Габари
144
 
Әдебиеттер
147
 
Өзін-өзі тексеруге арналған сұрақтар
147
 
9 Философия және медицина
148
 
9.1 Әл-Фарабидің «Ғылымдар классификациясы»
148
 
9.2 Ясауи ілімі
150
 
9.3 Сүлеймен Бақырғани адам туралы
152
 
9.4 Медициналық этиканың дамуы
153
 
9.5 Ибн Синаның медициналық көзқарастары
156
 
9.6 Қазақстандағы медицинаның дамуы және Өтейбойдақ Тілеуқабылұлының қызметі
158
 
Әдебиеттер
163
 
Өзін-өзі тексеругс арналған сұрақтар
163
 
10 Әдебиет пен өнер
165
 
10.1 Қасыда және оның құрылымы
165
 
10.2 Хамрият
166
 
10.3 Классикалық жанрлар рубай, ғазал, мәснәуи
167
 
10.4 Араб-мұсылман мәдениетіндегі мақамдар
168
 
10.5 Шығыс ойшылдары әдебиет пен өнер туралы
169
 
10.6 Мың бір түн
174
 
Әдебиеттер
174
 
Өзін-өзі тексеруге арналған сұрактар
175
 
11 Араб-мұсылман эстетикасы: сұлулық пен көркемдік
176
 
11.1 Теолог және әдебиетші ибн Хазмның (994-1064) эстетикалық танымы
176
 
11.2 Ибн аль-Хайсам (965-1039) іліміндегі психофизиологиялық негіздер
177
 
11.3 «Ихуан ас-Сафа» іліміндегі космостық үйлесімділік
179
  11.4 Мистико-пантеистік бағыттың ойшылдары мен ақындары (Ибн аль­ Араби, Руми) 181
 
Адаб ілімі
183
 
Әдебиеттер
186
 
Өзін-өзі тексеруге арналған сұрақтар
186
 
12 Арабтар географияның негізін салушылар
188
 
12.1 Саяхатшы ибн Фадлан
189
 
12.2 VIІІ ғ. Сүлейманның Басрадан Қытайға саяхаты
190
 
12.3 Әл-Идрисидің географиялық картасы
191
 
12.4 Танжерлік (Марокко) Абу Абдалла Ибн Баттутаның (XIV ғ) саяхаты
192
 
Әдебиеттер
196
 
Өзін-өзі тексеруге арналған сұрақтар
197
 
13 Мұсылмандардың салттық-мерекелік мәдениеті
198
 
13.1 Негізгі мұсылман мерекелері
198
 
13.2 Мұсылман мерекелерінін аймақтық ерекшеліктері
201
 
Әдебиеттер
203
 
Өзін-өзі тексеруге арналған сұрақтар
203
 
14. Мұсылман ренессансы және түркі халықтарының мәдениеті
204
 
14.1 Түркі халықтарының мәдениетке қосқан үлесі
204
 
14.2 Әл-Фарабидің кемел адам ілімі
207
 
14.3 «Құтгы білік» - әлемдік құндылық ретінде
211
 
14.4 Махмұд Қашқаридың (XI ғ.) «Диуани лұғат ат-түрк» шығармасы
214
 
Әдебиетгер
217
 
Өзін-өзі тексеруге арналған сұрақтар
217
 
15 Жаңашыл араб-мұсылман мәдениеті және бүгінгі жаһандану проблемалары
219
 
Әдебиеттер
226
 
Өзін-өзі тексеруге арналған сұрақтар
226
 
16 Семинар сабақтарының тақырыбы
227
 
17 Пәнді оқуға арналған нұсқаулар
229
 
17.1 Әдебиетпен жұмыс істеу тәсілдері
229
 
17.2 Ұсынылған әдебиеттерге шолу
230
 
17.3 Пәнді меңгерудегі өзіндік бағалау сапасы үшін бақылау сұрақтары
231
 
17.4 Пән бойынша өздік жұмыс нәтижелері туралы есеп беру формасы
233
 
17.5 Әдебиеттер тізімі
233
 
Қосымша әдебиеттер
235
 
17.6 Араб тіліндегі қосымша материалдар
237

 

 . 
начало     содержание     печать     увеличить     уменьшить     конец  
Предыдущая страница предыдущая    С.   следующая Следующая страница
Предыдущая страница предыдущая    С.   следующая Следующая страница


© 2020 Алматы облысының дін істері басқармасы (электронная версия).
Создана с помощью программы BookScan.

Top.Mail.Ru
Top.Mail.Ru