Обложка
 
Қайдауылқызы Ғ.
Киелі кимешек. Фотоальбом.
 [текст]: Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат министрлігі ақпарат және мұрағат комитеті “Әдебиеттің әлеуметтік маңызды түрлерін басып шығару” бағдарламасы бойынша шығарылды / “Өнер 21-ғасыр” қоғамдық қоры.- Алматы, 2012.- 240
Ключевые слова: қазақ киімдері
Бұл еңбек – жасампаз жәдігерлерімізді көркейте түсуге жасалған жарқын қадам. Автор фотоальбом арқылы ескі мен жаңаны үндестіріп, заманымен үйлестіріп, жаһандану дәуіріндегі қазақ әйелдерін өзіне тән тарихи көркем бейнесімен қайтадан көзайым етуге ұмтылған  

Оглавление 
  Мазмұны
 
Киелі кимешек(Алғы сөз орнына)
5
 
Тамыры терең төлмұра
26
 
Сәукеле – қызға салтанат, кимешек – келінге аманат
70
 
Көркейіп жеткен көзайым (жақсының ісі жария...)
83
 
Ақ кимешек.
216
 
Пікірлер
218
 
Әдемілік деген әдептілік.
221
 
Патенттер
230
 
Пайдаланылған әдебиеттер мен еңбектер тізімі
234
  СОДЕРЖАНИЕ
 
Кимешек – духовный покровитель (Вместо предисловия)
11
 
Наследие с глубокими корнями
49
 
Саукеле – торжество для девушки, кимешек – наказ невестке
75
 
Козайым, восставший из пепла (гласность доброму делу)
89
 
Ак кимешек
216
 
Отзывы
218
 
Прекрасное – это воспитанность.
224
 
Патенты
230
 
Список использованной литературы и трудов
235
  CONTENTS
 
Kimeshek is a Spiritual Patron(Instead of preface)
19
 
Heritage With Deep Roots
60
 
A Saukele is a Celebration for Girls, a Kimeshek is an Instruction for a Daughter.
79
 
Kozaiym, Rising From the Ashes (Publicity to a good cause)
94
 
Ak Kimeshek
216
 
Reviews
218
 
It is Necessary to Teach to Perfectness
227
 
Patents
230
 
Bibliography
236

 

 . 
начало     содержание     печать     увеличить     уменьшить     конец  
Предыдущая страница предыдущая    С.   следующая Следующая страница
Предыдущая страница предыдущая    С.   следующая Следующая страница


© 2020 Алматы облысының дін істері басқармасы (электронная версия).
Создана с помощью программы BookScan.

Top.Mail.Ru
Top.Mail.Ru