Обложка
 
Қабылова Айна Сағатбекқызы.
Қазіргі әлемдегі діндер эволюциясы.
 [текст]: Оқу құралы. / Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ-дегі дінтанулық зерттеулер сериясы».- Астана, 2018.- 354
Ключевые слова: пособие
Оқу құралында негізгі мәселелер – әлемдік діндердің эволюциялық тарихын зерттеу, ҒТР-ның дінге әсері, дін мен мемлекет қарым-қатынасы, плюрализм жағдайындағы дін эволюциясы, т.б. мәселелер маңызды талдау әдісімен қорытындыланған.  

Оглавление 
  МАЗМҰНЫ
 
Кіріспе
7
  1 Дін эволюциясының түсінігі мен танымы
 
1.1 Дін эволюциясының негізгі кезеңдері мен даму ерекшеліктері.
10
 
1.2 Мәдени эволюциядағы діннің орны
18
 
1.3 Дін эпистемологиясы
21
 
1.4 Дін эволюциясының - ғылыми білімнің дамуымен, өмір үлгісінің өзгеруімен байланысы
29
  2 Дін және заманауи ғылым
 
2.1 Ғылым және дін: қақтығысу себептері мен ымыраласу мүмкіндігі
34
 
2.2 Христиан философиясындағы Құдайды дерексіздендіру үрдістері – Құдайсыз әлемнің жаратылыстанулық келбетін таратудың алғышарттарының бірі ретінде
42
 
2.3 Құрандағы ғаламның жаратылуы
51
 
2.4 Ғылыми-техникалық жаңалықтарды таратуды діни сынға алу негіздемесі мен ҒТР-ның дінге ықпалы
54
 
2.5 Атеизм және дін диалектикасы
59
  3 Діни эволюция құбылысы мен қалыптасу тарихының үдерістері
 
3.1 Шығыс діндеріндегі эволюциялық және революциялық үрдістер
66
 
3.2 Дін формасының бейбіт жолмен немесе күшпен өзгеруі: Ресейдегі христиандықтың таралуы. Исламның Орталық Азияға таралу тарихы. Батыс Еуропа елдеріндегі протестантизмнің орнығуы
73
 
3.3 Дін мен ғылымдағы рационалдылық және иррационалдылық.
83
  4 Сакрализация және секуляризм
 
4.1 Догмалар мен салт-дәстүрлер сакрализациясы және діни үрдістер
89
 
4.2 Клерикализация ұғымы және мемлекеттік-құқықтық қатынастар
91
 
4.3 Секуляризация және еркін ойшылдық әлеуметтік-мәдени құбылыс ретінде
96
 
4.4 Мемлекеттік-құқықтық қарым-қатынастар секуляризациясының даму кезеңдері.
98
  5 Қазіргі замандағы ислам.
 
5.1 ХХ ғасырдың ортасындағы ислам әлемі
103
 
5.2 Ислам фундаментализмі.
104
 
5.3 Панисламизм
111
 
5.4 Қазіргі суниттік исламдағы радикализм (Ауғанстан мысалында)
113
 
5.5 Таухид экономикасы
118
 
5.6 Түркиядағы діни жағдай
123
 
5.7 Аятолла Хомейни және шиизм идеологиясы
127
 
5.8 Алжирдегі «Исламдық құтқару майданы» ұйымы
130
 
5.9 ТМД елдеріндегі ислам
135
 
5.10 Еуропадағы ислам
139
 
5.11 Демократия үрдісіне мұсылман әлемінің қарым-қатынасы мен ұлттық және азаматтық консолидация ұғымы
144
  6 Плюрализм жағдайындағы дін эволюциясы
 
6.1 Плюрализмнің ерекшеліктері: діни құрылымдардың көбеюі
153
 
6.2 Дәстүрлі діндердің ықпалы мен беделінің әлсіреуі және дәстүрлі емес діндер мен секталардың өсу үрдісі
157
  7 Қазіргі қоғамдағы діндер дағдарысы
 
7.1 Ф. Ницшенің «Құдайдың әлімі» туралы ілімі
163
 
7.2 Діни доктриналардан түңілушілік пен жаңа өзгерістер
165
 
7.3 Дін және уфология
171
 
7.4 Әлемнің діни картасындағы өзгерістер
173
 
7.5 Діндер дағдарысы
179
  8 Христиандық православиедегі діни мәселелер
 
8.1 ХІХ ғасырдағы Ресей мемлекеті мен Орыс православие шіркеуі
185
 
8.2 Православиедегі ескі әдет-ғұрыпты ұстанушылар (старообрядцы)
187
 
8.3 Мейірімді медбикелер қауымдастығы. Діни білім беретін орыс мектептері және рухани академиялар мен колледждер. Ресейлік Қиыр Шығыс, Қытай, Корея мен Жапониядағы православие өкілдерінің миссионерлік қызметі. АҚШ, Австралия т.б. елдермен байланыс орнату
189
 
8.4 ХХ ғасырдың басындағы Ресейдегі діни жағдай. «Орыс алқалы кеңесі», «Орыс халқының одағы». 1917 жылғы «Орыс православ шіркеуінің құқықтық мәртебесі» мен «шіркеу мен діни қоғамдардың ар-ождан бостандығы». 1919-1923 жж шіркеу мен дін басыларына қарсы жүргізілген қуғын-сүргіндер
214
 
8.5 Екінші Дүниежүзілік соғыс жылдарындағы православие
223
 
8.6 Н.С. Хрущевтің діни реформасы. Тоқырау жылдарындағы діни жағдай. Қайта құру жылдарындағы діни-мемлекеттік қарым-қатынастар. Қазіргі уақыттағы Орыс православие шіркеуі
225
  9 Қазіргі католицизм
 
9.1 Христиан фундаментализмі
236
 
9.2 Қазіргі заманғы католик шіркеуінің құрылымы: діни сенім мен культ ерекшеліктері.
239
 
9.2 Католик шіркеуінің миссионерлік қызметі
240
 
9.3 Қазіргі католиктік монахтық институттар
244
 
9.4 Америка құрлығындағы католиктік ордендер қызметі мен діни-шіркеулік әртүрлілік
248
 
9.5 Қазіргі замандағы Латын Америкасындағы католицизмнің дағдарысы
250
  10 Протестанттық теология
 
10.1 ХХ ғасырдағы протестанттық теология
256
 
10.2 Протестантизмнің діни мазмұны.
261
 
10.3 Протестантизмнің бағыттары мен неопротестанттық миссионерлік қызмет
266
  11 Діндегі модернизм
 
11.1 Модернизм мен постмодернизм түсінігі.
269
 
11.2 Әлеуметтік евангелизмдегі «Иса Мәсіх бейнесінің адам қалпына келтірілуі»: Иса Мәсіх «жердегі Құдай патшалығы» қоғамдық-мәдени үрдісінің қатысушысы секілді
270
 
11.3 Христиандық ой-санадағы бес мәдени қағида: Р. Нибур ілімі
273
  12 Діндердегі экуменизм идеясы
 
12.1 Жаһандану шарттылығындағы экуменизм
275
 
12.2 Бүкіләлемдік шіркеулер кеңесі (Женева) – экуменистік қозғалыстың жетекшісі
278
  12.3 Халықаралық қауымдастықтар: Дүниежүзілік лютеран федерациясы.
 
Дүниежүзілік пресвитериандық одақ
281
 
12.4 Бір мемлекет шеңберіндегі бірлестіктер: АҚШ-ғы шіркеулердің ұлттық кеңесі. Канаданың Құрама шіркеуі
283
 
12.5 Католик шіркеуі және экуменизм
285
 
12.6 Орыс православие шіркеуінің экуменистік қозғалыстағы рөлі
288
 
12.7 Халықаралық ислам ұйымдары: Бүкіләлемдік ислам конгресі. Ислам әлемі лигасы. Ислам конференциясы ұйымы
291
 
12.8 Мұсылман ұлттық-коммунизм идеясы: Мирсаид Сұлтанғалиев пен Тұрар Рысқұлов
295
 
12.8 Экуменизмді сынға алу
299
  13 Буддизмнің қазіргі жағдайы мен эволюциясы
 
13.1 Буддизм – Оңтүстік Шығыс Азия елдерінің діні, философиясы, мәдениеті және өмір салты
303
 
13.2 Буддизм эволюциясы және оның әлемге таралуы
310
 
13.3 Буддизмнің бітімгершілік және қақтығыстық әлеуеті
312
 
13.4 Тайландтағы монархия және буддалық қағида.
318
 
13.5 Қытайдағы буддизм
320
 
13.6 Қазақстандағы буддизм
.323
  14 Қазіргі замандағы иудаизм
 
14.1 Иудаизмнің бағыттары
327
 
14.2 Иудизм, ислам және Таяу Шығыстағы қақтығыстар
330
 
14.3 Иудаизм және антисемитизм
334
 
14.4 Америкадағы иудаизм
339
 
14.5 Қазақстандағы иудаизм.
340
 
15 Зайырлылық және бұқаралық мәдениеттегі діни идеялар
343
 
16 Тәжірибелік сабақтар тақырыбы
349
 
17 Пәнді оқудағы әдістемелік нұсқаулар
349
  17.1 Ұсынылған әдебиеттерге шолу
 
18 Пәнді игерудегі бақылау сұрақтары
350
 
19 Әдебиеттер тізімі
351

 

 . 
начало     содержание     печать     увеличить     уменьшить     конец  
Предыдущая страница предыдущая    С.   следующая Следующая страница
Предыдущая страница предыдущая    С.   следующая Следующая страница


© 2020 Алматы облысының дін істері басқармасы (электронная версия).
Создана с помощью программы BookScan.

Top.Mail.Ru
Top.Mail.Ru