Обложка
 
Самашев З.
Жетісу жартас суреттері. Баянжүрек.
 [текст]: Баспаға Ә.Х. Марғұлан атындағы Археология институты Астана қаласындағы филиалының ғылыми-үйлестірушілік кеңесі ұсынған / Ә.Х. Марғұлан атындағы Археология институтының Астана қаласындағы филиалының баспа тобы.- Астана, 2012.- 240
Ключевые слова: Жетісу, Қазақстан
Кітапта Жетісудағы Баянжүрек тауында 1995-ші жылдан бері қарай зерттеліп келе жатқан жартас суреттерінің талдамасы, топтауы және мерзімдеуі, сондай-ақ олардың ішкі мазмұнын семантикалық тұрғыда түсіндіру мәселелері қаралған.  

Оглавление 
  Мазмұны Содержание Content
 
Кіріспе. Введение
9
 
Жартас бетіне салынған суреттерді зерттеу мәселелері
19
 
Жалпы ескертпелер
20
 
Жартас суреттерін ғұрыптық-жерлеу және қоныстану кешендерінен алынған деректермен сәйкестендіру туралы
26
 
Петроглифтерді зерттеудің кейбір әдістері
45
 
Баянжүрек суреттерін сараптау және олардың ішкі мазмұнын түсіндіру мәселелері
67
 
Жартас суреттерін талдау
68
 
Жабайы аңдар бейнесі
90
 
Антропоморфтық сюжеттер
131
 
Заттық бейнелер
172
 
Белгілер мен таңбалар
185
 
Некоторые вопросы изучения наскальных изображений
19
 
Общие замечания
20
 
Вопросы синхронизации материалов петроглифических, погребально-поминальных и поселенческих комплексов
26
 
Некоторые методы изучения петроглифов Баянжурека
46
 
Вопросы анализа и интерпретации петроглифов Баянжурека
67
 
Проблемы интерпретации петроглифов
68
 
Звериные образы
94
 
Антропоморфные сюжеты
136
 
Предметные изображения
169
 
Знаки и символы
185
 
Introduction
195
 
Some general questions of Bayanzhurek petroglyphs studying
197
 
General notes
198
 
Questions of synchronization petroglyphic data, funeral and colony complexes
198
 
Some methods of Bayanzhurek petroglyphs studying
201
 
Analysis questions and interpretation of Bayanzhurek rock drawings
204
 
Problems of petroglyphs interpretation
206
 
Animal images
209
 
Anthropomorphous plots
215
 
Subject images
222
 
Signs and symbols
224
 
Conclusion
227
 
Қорытынды. Заключение
229
 
Әдебиет. Литература
232
 
Қысқартулар тізімі. Список сокращений
239

 

 . 
начало     содержание     печать     увеличить     уменьшить     конец  
Предыдущая страница предыдущая    С.   следующая Следующая страница
Предыдущая страница предыдущая    С.   следующая Следующая страница


© 2020 Алматы облысының дін істері басқармасы (электронная версия).
Создана с помощью программы BookScan.

Top.Mail.Ru
Top.Mail.Ru