Обложка
 
Әбдірайымов Ш.
Абай жұмбақтығы - философиялық мәселе.
 [текст]: Ғылыми-зерттеу жарияланым: 3 кітаптан тұратын монографияның бірінші кітабы / «А-Полиграфия» ЖШС.- Астана, 2015.- 344
Ключевые слова: Абай
Ғылыми зертгеу еңбегі халқымыздың дана тұлғалары Абай мен Мұхтар Әуезов шығармашылығының философиялық қырларын зерделеуге арналған.  

Оглавление 
  МАЗМҰНЫ
 
Сәбит М. Абай тылсымы философиялық сырсандық
3
 
Смагүлов Ж.Қ. Үлылар үндестігінің үдесіне үңілген
5
 
Әубәкір Д.Ә. Ғұламалар салған даңғыл жолға адалдық
12
 
Ысқаков МТР. Өэекті өртеген өмір/Алғысөз орнына/
23
 
Бүгінгі кезең талаптары /Кіріспе орнына/
29
  БІРІНШІ БӨЛІМ. АБАЙ ӘЛЕМІ
  БІРІНШІ ТАРАУ. АБАЙ ӘЛЕМІ МӘСЕЛЕЛЕРІ
 
1.1.1 Тарих қойнауынан: Қорқыт атадан Д. Қонаевқа дейін
45
 
1.1.2 Мұхтар Әуезов - Абай әлемі теоретигі
60
 
1.1.3 Алаш - ұлттық мәселе
107
 
1.1.4 Әйел тағдыры
125
  ЕКІНШІ ТАРАУ. АБАЙ ӘЛЕМІ ТЕОРИЯЛЫҚ МӘСЕЛЕЛЕР
 
1.2.1 Абай әлемі ғылыми-теориялық мәселелері Мұхтар Әуезов көзімен
150
 
1.2.2 Абайдың қоғамдық-саяси көзқарасы Абай қоғамтануы. Жалпы түсінік
164
 
1.2.3 Абай. Пысықша ұғымы туралы
195
 
1.2.4 Ел бағу: Абай ойлары
203
 
1.2.5 Ел бағудың өзектісі - мемлекет басқару
214
 
1.2.6 Абай. Мемлекет туралы
226
  ҮШІНШІ ТАРАУ. АБАЙ МЕН МҰХТАР ӘУЕЗОВ ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫ
 
1.3.1 Абай мен Мұхтар Әуезов шығармашылығының халықтығы
235
 
1.3.2 Абайдың тікелей халықтығы
246
 
1.3.3 Абайдың «тікелей халықтық» қағидасы -ұлттық идеология арнасы
271
  ТӨРТІНШІ ТАРАУ. ТҰЛҒА - ТЕОРИЯЛЫҚ МӘСЕЛЕ
 
1.4.1 Тұлға ұғымы Мұхтар Әуезов талдауында
292
 
1.4.2 Тұлға ұғымы
294
 
1.4.3 Құнанбай тұлғасы
301
 
1.4.4 Абай тұлғасы
303
 
1.4.5 Әйгерім тұлғасы
305
 
1.4.6 Тұлға ұғымы. Философиялық мәні
313
 
Редакторлардың кітап бойынша ескертпе тұжырымдары
341
 
Мазмұны
342

 

 . 
начало     содержание     печать     увеличить     уменьшить     конец  
Предыдущая страница предыдущая    С.   следующая Следующая страница
Предыдущая страница предыдущая    С.   следующая Следующая страница


© 2020 Алматы облысының дін істері басқармасы (электронная версия).
Создана с помощью программы BookScan.

Top.Mail.Ru
Top.Mail.Ru