Обложка
 

Дәстүpлi Ислам жауhаpлаpы. Орта ғасырларда (X-XVI ғғ.) жазылған діни еңбектер мен шығармалардан үзiндiлер жинағы
 [текст]: Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі «Әдебиеттің әлеуметтік маңызды түрлерін басып шығару» бағдарламасы бойынша шығарылды.- Астана, 2016.- 392
Ключевые слова: ислам
Кітапта X-XVII ғғ. аралығындағы Қараhандықтар, Алтын Орда және Қазақ хандығы дәуірлерінде жазылған діни-танымдық діни-сопылық, діни-канондық және діни ғибраттық туындылардың озық үлгiлeрi жинақталған.  

Оглавление 
  МАЗМҰНЫ
 
Е.Малғажулы. Алғы сөз
2
 
Т.Қыдыр. Ортағасырлық жазба ескерткіштердің дәстүрлі Ислам танымын қалыптастырудағы орны
7
 
Қараhандықтар тұсындағы шығармалар (Х-ХІІІ ғғ.)
17
 
Ахмет Жүйнеки. һибәтүл-хәкаик
18
 
Ахмет Иасауи. Хикметтер
35
 
Сүлеймен Бақырғани. Ақырзаман кітабы
63
 
Алтын Орда - қыпшақ дәуiрiндегi шығармалар (ХІІІ - XV ғғ.)
91
 
Бүрhануддин Рабғұзи. Киссәсүл-әнбийә
92
 
Махмут әл-Кердері. Нәhжул-фәрадис
121
 
Ислам. Мутинул-мурид
155
 
Сәйф Сараи. Гулистан бит-турки
176
 
Хусам Кәтт. Жұмжұма
205
 
«Иршадул-мулук уәс-сәлатин»
224
 
«Сиражул-кулуб»
239
 
«Китаби мукәддимәи Әбу Ләйс Сәмәрканди»
258
 
Ортағасырлық қолжазбалардан үзiндiлер.
267
 
Қазақ хандығы тұсындағы шығармалар (ХV-ХVІ ғғ.)
281
 
«Раунакул-Ислам»
282
 
Заһириддин Мухаммед Бабыр. Мубәййән дәр фикһ
308
 
Кейбiр діни терминдер мен ұғымдардың сөздiгi
343
 
Аннотация
389
 
Summary
390

 

 . 
начало     содержание     печать     увеличить     уменьшить     конец  
Предыдущая страница предыдущая    С.   следующая Следующая страница
Предыдущая страница предыдущая    С.   следующая Следующая страница


© 2020 Алматы облысының дін істері басқармасы (электронная версия).
Создана с помощью программы BookScan.

Top.Mail.Ru
Top.Mail.Ru