Обложка
 
Ахмедов К.
Мораль және дін. Оқу құралы.
 [текст]: Шет тілдер және iскерлiк карьера университеті жанындағы Ғылыми Кеңесінің шешімі.- Алматы, 2016.- 218
Ключевые слова: дін
Басылым дінтанушы мамандығының студенттерiне, магистрлер мен оқытушылар және жалпы дiн мәселесiне қызығушылық танытатын көпшiлiкке арналады.  

Оглавление 
  МАЗМҰНЫ
 
КІРІСПЕ
3
  1. ДІН. МОРАЛЬ. ҚҰНДЫЛЫҚТАР
 
1.1. Дiн, этика жэне мораль ұғымдарының ерекшелiктерi
7
 
1.2. Құндылық ұғымының дiни және ұлттық ерекшелiктерi
9
 
1.3. Дiни дүниетанымдағы тәрбие түсінгінің мәнi
11
 
1.4. Этиканың басқа Fылым салаларымен байланысы
17
  2 ЭТИКАЛЫҚ АНТРОПОЦЕНТРИЗМ
 
2.1. Антикалық дәуiр философтарының моральдық көзқарастары
25
 
2.1.1. Сократ. Оның этикалық iлiмi
25
 
2.1.2. Платонның этикалық iлiмi
28
 
2.1.3. Аристотельдің этикалық көзқарасы
30
 
2.1.4. Эпикурдың эвдомонизмi
34
 
2.2. Жана дәуiр философтарының этикалық көзқарастарының ерекшелiктерi
37
 
2.2.1. И. Кант философиясында этиканың ақылға негiзделуi
37
 
2.2.2. 19-20 ғғ. діни-этикалық ілімдер
39
  3. ЭТИКАЛЫҚ ТЕОЦЕНТРИЗМ
 
3.1. Ежелгі Yндiдегi этикалық ілімдер
43
 
3.1.1. Ежелгі Yнділік дiндердегi этикалық қағидалар
43
 
3.1.2. Буддизмдегi адамгершілік түсiнiгiнiң мәнi
45
  3.2. Ежелгі қытайдың дiни-этикалық iлiмдерi.
 
3.2.1. Конфуций іліміндегі этикалық ұғымдар
48
 
3.2.2. Даосизм дүниетанымындағы этикалық мәселелер
52
 
3.3. Христиандықтың діни--этикалық құндылықтары
54
 
3.3.1. Христиан дініндегі моральдық құндылықтардың ерекшелiктерi
54
 
3.3.2. Орта ғасыр христиан философтарының этикалық көзқарастары
59
 
3.4. Ислам философиясындағы моральдық құндылықтар
63
 
3.4.1. Ислам этикасының қалыптасуының алғышарттары
63
 
3.4.2. Ислам этикасының негiзi
68
 
3.5. Исламдық бағыттарда көтерiлген этикалық көзқарастар
73
 
3.5.1. Мутазиленің этикалық теориялары
73
 
3.5.2. Имам Ашаридтің этикалық көзқарасы
82
 
3.5.3. Матуридидің этикалық теориялары
85
 
3.5.4. Жәбрия ағымының адам еркі туралы көзқарасы
89
 
4. Мұсылман ойшылдарының этикалық көзқарастары
91
 
4.1. Әбу Наср Мухаммед әл-Фараби
91
 
4.2. Ибн Сина
96
 
4.3. Әбу Али Ахмет б. Мухаммед ибн Мискевейх
98
 
4.4. Ихфан ас-сафа
99
 
4.5. Ибн Рушд
100
 
4.6. әл-Газали
103
  5. ЭТИКА ЖӘНЕ ЕРКІНДІК МӘСЕЛЕСІ
 
5.1. Антика философиясында еркiндiк мәселесiнiң көтерiлуi
107
 
5.2. Еркіндік мәселесiнiң христиандықтағы көрiнiсi
109
 
5.3. Мұсылман ойлау тарихындағы еркiндiк мәселесiнiң көтерілуі
113
 
5.4. Жана дәуiр философиясындағы адамның рухани ерiк-қалауы
123
  6. НЕГІЗГІ ДІНИ-ЭТИКАЛЫҚ КАТЕГОРИЯЛАР
 
6.1. Сенім және оның қоғамдық санадағы орны
131
 
6.2. "Жақсы" және "жаман" ұғымдары
136
 
6.3. Ар-ұждан
145
 
6.4. Ұят
151
 
6.5. Нәпсі
155
 
6.6. Ерiк-бостандық және тағдыр ұғымы
160
 
6.7. Фатализм және тәуекел түсiнiктерiнiң діни этикадағы көрiнiстерi
174
 
6.8. Жауапкершілік ұғымы
176
 
ҚОРЫТЫНДЫ
184
 
ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР
187
 
ГЛОССАРИЙ
190
 
Тестік тапсырмалар
200

 

 . 
начало     содержание     печать     увеличить     уменьшить     конец  
Предыдущая страница предыдущая    С.   следующая Следующая страница
Предыдущая страница предыдущая    С.   следующая Следующая страница


© 2020 Алматы облысының дін істері басқармасы (электронная версия).
Создана с помощью программы BookScan.

Top.Mail.Ru
Top.Mail.Ru